Stylfront kuchenne fronty meblowe

PRODUCENT FRONTÓW MEBLOWYCH


Pobierz katalog Fronty i elementy meblowe Zamów fronty meblowe

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  P. W. STYL Irena i Ryszard Kondraczuk Sp. j., NIP: 5782708335, REGON: 170929072, z siedzibą przy ul. Brylantowa 8, 82-300 Elbląg, Gronowo Górne

2. kontakt z administratorem Pani/Pana danych osobowych – biuro@stylfront.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. np.

1) nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;

2) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności np.:  a) obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne,    b) podmioty świadczące nam pomoc prawną i rachunkową;

3) inni administratorzy danych przetwarzający dane we własnym imieniu np.: a) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; b) podmioty nabywające wierzytelności;  c) podmioty prowadzące działalność płatniczą, takie jak banki, instytucje płatnicze;  d) podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych;

4) organy państwowe np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.


Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2022 STYLFRONT sp.j
StylFront Facebook

Gronowo Górne, ul. Brylantowa 8 :: 82-300 Elbląg
+48 55 236 19 20 :: biuro@stylfront.pl